ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШИЯ САЙТ!

ВДК1 ЕООД е бързо развиваща се и динамична компания с утвърден авторитет.


Разполага с необходимите производствени и човешки ресурси за успешно реализиране на своите цели.

новини

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД

11.01.2010г.


Във връзка с реализиране на нова дейност в сферата на селското стопанство, бе създадено ново дружество.

»

ТРЕТА ТСИ

03.01.2010г.


В процес на изграждане е трета трошачно - сортировъчна инсталация за оползотворяване на метални отпадъци

»